Om oss

Pointd (uttal: /pointed/)
Pointd AB har sedan start erbjudit skräddarsydda lösningar anpassade efter våra företagskunders specifika behov. Service är något vi brinner för och vi vet att det är avgörande för en lång och tillförlitlig relation! Därför sätter vi alltid stort fokus på exemplarisk kundservice.

Sortimentet

På vår hemsida hittar du ett enormt sortiment av säkerhetsprodukter och facility till kontor. Vi samarbetar med marknadens bästa leverantörer för att kunna tillhandahålla produkter i alla prisklasser.

Din profil är viktig

Vi hjälper till med märkning av alla slag. Kontakta oss om du har funderingar kring hur just ditt företag kan profilera sig på bästa sätt.

Service

Tack vare lång erfarenhet av branschen kan vi ge snabba och korrekta svar på dina frågor. Att du som kund är nöjd, är alltid viktigast för oss.

Varför Pointd AB

Genom noga utvalda partners erbjuder vi produkter och tjänster som håller hög kvalitet och funktionalitet med lång livslängd. Vi har idag ett av marknadens bredaste sortiment av skyddsutrustning, kontorsmaterial, trycksaker samt present- & profilreklam med över 250 000 artiklar i sortimentet.

- Multifunktionsskrivare ( Utskriftslösningar )
- IT-Drift & Support samt IT-Säkerhetslösningar.
- Företagsåtervinning.
- Företagsväxter.
- Lokalvård.
- Fruktkorgar.

Har vi mot all förmodan inte det du söker så kan vi med stor säkerhet lösa det ändå.

Man kan se Pointd som en typ av butlersevice för företag. Bra priser, personlig service samt snabba- och säkra leveranser är en självklarhet för oss.

Pointd är en helhetsleverantör vilket ger mindre administration och enklare hantering av kontorets behov för dig och dina kollegor samt enklare översyn.

Fördelarna för dig är många, inte minst att du har ETT inköpsställe med EN kontaktperson som kan just dina behov. Du sparar både tid och pengar.

Arbetsmiljöpolicy | Miljöpolicy

POINTD skall medvetet arbeta för att skapa trivsel engagemang och möjligheter för personlig utveckling.
Som anställd hos POINTD skall man inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag pga. etniskt ursprung, könstillhörighet eller avvikande sexuell läggning. Ingen form av ofredande tolereras. Om ett ofredande eller annan form av diskriminering skulle komma till kännedom, kommer anställningen att omprövas oavsett tjänsteställning.Att vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan även att vår arbetsmiljö skall vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension. Att varje medarbetare, för sin egen säkerhet, skall följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar för snabb korrigering.
Att alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas förbättrings förslag, systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi skall skapa förutsättningar för utbildning till miljöanpassade metoder. Utbildning för skötsel, maskin och produkt kunskap samt kundorienterad kompletterande service.
Detta är vårt motto och övergripande riktlinjer för att personalen skall känna sig motiverad och göra ett bra jobb och stanna hos oss. För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs på sitt arbete.

All verksamhet inom POINTD AB präglas av insatser för att minimera resursförbrukning, utsläpp av föroreningar till luft och vatten, transporter, resor och restprodukter.
Exempelvis är vårt miljöarbete förebyggande och ständigt inställt på förbättringar. För att nå målen snabbare höjer vi kompetensen om miljöarbete internt samtidigt som vi försöker förmå våra kunder att ansluta sig till vårt sätt att bry sig om framtiden
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.
I våra uppdrag använder vi partner och underleverantörer som är ISO certifierade. Vid val av produkter och tjänster beaktar vi miljöaspekter.
Vi källsorterar avfall och återanvänder material när så är möjligt.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.
I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.
Vi ska ge öppen och saklig information om vårt miljöarbete till våra medarbetare och myndigheter. Vi ska i samspel med kunder och leverantörer sträva efter att uppnå förbättringar i miljöarbetet.
Informerar och utbildar all berörd personal om vårt kvalitets och miljösystem.
Använder metoder som leder till högsta möjliga kvalité och minsta möjliga miljöpåverkan.
Vår målsättning är att vi i vår verksamhet inte ska orsaka negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Vi ska hushålla med naturens resurser för en bättre miljö och renare framtid.

Korta fakta

Bolagsnamn
Pointd AB
Org.nummer
5569099319
+46 8 165090
E-postadress
info@pointd.se